3. Praksa u radu sportskih klubova

Većina klubova nakon što se preregistrovala vrlo malo pažnje poklanja praćenju zakonskih propisa iz oblasti sporta i oblasti registracije privrednih subjekata.

SVAKA promena u sportskim klubovima MORA biti evidentirana u registru Agencije za privredne registre, a to klubovi vrlo retko čine ili čine samo kad moraju. Veoma je važno napomenuti da je rok za podnošenje registracione prijave promene podatka 15 DANA od održane skupštine. Prekoračenje ovog roka Agencija novčano sankcioniše i ujedno privremeno do uplate odbacuje registracionu prijavu promene podataka.

SVAKA promena u sportskim klubovima MORA biti evidentirana u MATIČNIM EVIDENCIJAMA Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, a predviđene su ne male kazne za nepoštovanje ovih odredbi.

Na kraju, a ne najmanje bitno, svaka promena MORA biti dostavljena Ministarstvu omladine i sporta pod uslovom da je istom već poslata Evidenciona prijava za registraciju sportskog subjekta u Ministarstvu omladine i sporta.

Svaki sportski klub mora da vodi i posebnu evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o sportu – Knjigu članova (na ovom sajtu možete naći kako ova evidencija izgleda tako što ćete u rubriku „pretraga“ ukucati – knjiga članova).

Kako imam maltene svakodnevni kontakt sa brojnim sportskim klubovima u skoro svim sportovima imam iskustva i sa drugim bitnim pitanjima za dovođenje u red dokumentacije sportskih klubova.