APR I SPORTSKI KLUBOVI

Nakon roka za preregistraciju sportskih klubova u registar Agencije za privredne registre, nastalo je u ovoj oblasti malo zatišje. Ono na šta skrećem  pažnju svim sportskim organizacimama da promena sedišta sportskog kluba, imena sportskog kluba, lica ovlaštenog za zastupanje i slično predstavlja, tzv „statusnu promenu“ i svi klubovi su obavezni da istu registruju u roku od 15 dana od održane skupštine sportskog kluba na kojoj je takva odluka doneta. Nepoštovanje ove odredbe povlači za sobom brojne posledice, a sankcija Agencije za privredne registre iznosi 6.000,00 dinara.

Takođe svi klubovi su obavezni da sve promene prijave i Zavodu za sport Republike Srbije. O ovoj temi ina nekoliko članaka na ovom sajtu.