NACIONALNA EVIDENCIJA KLUBOVA

Ono što se prethodnih godina nagoveštavalo sada je postalo izvesno. Nacionalne evidencija klubova ustrojena je i svi klubovi MORAJU da ažuriraju svoje podatke u njoj. Ažuriranje se vrši putem pristupnih šifri koje je svaki klub dobio poštom. Klubovi koji su bili ažurni i popunili sve podatke za matičnu evidenciju sada će imati lakši posao jer je programski dosta podataka preuzeto od evidnecije Zadova za sport i medicinu sporta, dok će ostali koji nisu bili ažurni baš morati da se pomuče.

Za one koji ne bi da se muče, već bi da ovaj posao povere nama podsećamo ih da uslugu za ovaj posao naplaćujemo samo 2.000,00 dinara što je više nego besplatno.

U svakom slučaju brojni zadovoljni klubovi su garancija nešeg kvalitetnog rada.