ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI – objekti „A“ kategorije i Projekti za izvođenje

(Ovaj tekst nije zvanično tumačenje bilo kog zakonskog akta, doneto od strane zakonodavca ili državnog organa koji primenjuje odredbe Zakona o planiranju i izgradnji već je lični stav autora ovog članka)

Zakon o planiranju i izgradnji i podzakonski akti koji ga dopunjuju i konkretizuju pokušavaju da na lakši i bolji način regulišu pitanja bržeg otpočinjanja izvođenja radova, ali sama primena ovog zakona ima dosta nedorečenosti pa u određenoj meri i nelogičnosti. Naime, kategorizacijom objekata predviđeno je da za kategoriju objekata klase „A“ – (individualni stambeni objekti, porodične kuće do 400 m2) NIJE POTREBAN PROJEKAT ZA IZVOĐENJE.

Ovo bi trebalo da olakša posao investitorima i da brže dobiju dozvolu. Nema dileme kod državnih organa da li je potreban „Projekat za izvođenje“ ili ne, jasno je da dovoljno samo napraviti prijavu radova i priložiti dokaz o uplatiti takse i dokaz da je regulisano plaćanje naknada za uređenje građevinskog zemljišta, ali stvarnost nije tako lepa.

Oni koji gledaju malo napred, sa pravom postavljaju pitanje: ko će odgovarati ako se stambeni objekat sruši jer nije urađena statika objekta? Projekat za građevinsku dozvolu ove proračune ne zahteva, pa sve ostaje na izvođaču radova – ako je savestan tražiće od projektanta da napravi proračun statike, a ako nije uradiće po principu „lako ćemo“ pa će se stambeni objekat srušit,i ili neće što baš i nije neka sigurnost za investitora.

S obzirom da se ovaj zakon primenjuje u relativno kratkom vremenskom periodu, ostaje da se vidi kako će se izdavati upotrbne dozvole. Naime, prilikom tehničkog prijema upoređuju se izvedeni radovi sa projektno-tehničkom dokumentacijom, a kako ona NE POSTOJI pitanje je kako će se odrediti da li je nešto urađeno po propisima ili nije.

Takođe ne postoji ni obaveza izrade bilo kakve projektno-tehničke dokumentacije vezane za elektroinstalacije, grejanje, vodovod i kanalizaciju, pa je pitanje kako će se novoizgrađeni objekat priključivati na postojeće instalacije.

Savet investitorima – napravite projekte za izvođenje, obezbedite svoju investiciju, mogućnost greške svedite na najmanju moguću meru. U ovom slučaju sigurno od viška Vas neće boleti glava.