PRAVILNICI O RADU – pomoć i saveti za usklađivanje sa novim Zakonom o radu

Višegodišnje iskustvo u oblasti radnih odnosa omogućava mi da pružim adekvatne savete iz oblasti izrade normativnih dokumenata u oblasti radnog prava. Kao što Vam je poznato 60 dana je rok za usklađivanje normativnih akata (pravilnika o radu, pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, pravilnika o  korišćenju godišnjih odmora, ugovorima o radu i slično) sa odredbama novog Zakona o radu. Nazovite Agenciju PANON STAR i možemo Vam pružiti pravi savet ili Vam pomoći u izradi novog akta.