SPORTSKI KLUBOVI PAŽNJA!!!! – prijavite promenu u Vašem klubu u Matičnu evidenciju

Nije dovoljno statusnu promenu (promena imena, promena sedišta, promena lica ovlaštenog za zastupanje i slično) samo sprovesti u Agenciji za privredne registre već je obaveza svakog kluba da promenu prijavi i u Matičnu evidenciju Zavoda za sport i medicinu sporta u Beogradu. Ova prijava se vrši elektronskim putem i većina klubova imala je dosta posla oko popunjavanja ovih prijava. Agencija PANONSTAR osim izrade sve dokumentacije prema Agenciji za privredne registre nudi svim klubovima mogućnost da umesto njih izvršimo i prijavu promene u Matičnoj evidenciji. Naknada za ovu našu uslugu iznosi 2.000,00 dinara, a ukoliko uzmete u obzir kolike su kazne za neprijavljjivanje promena (0d 30.000,00 do 500.000,00 dinara), biće Vam jasno da je naknada simbolična. Dovoljno je da na mejlove naznačene u ovom sajtu pošaljete skenirano rešenje Agencije za privredne registre o izvršenoj statusnoj promeni, a sve ostalo će biti briga Agencije. Da se ne radi o „praznoj priči“ uz dozvolu kluba za koga je urađena prijava  promene u Matičnu evidenciju objavljujemo rešenje kojim se sprovodi ovaj postupak pred Zavodom.

matične evidencije – pristupni podaci za promenu podataka