EVIDENCIONE PRIJAVE ZA MINISTARSTVO SPORTA – EXTRA POVOLJNO

Obaveštavamo sve klubove i sportske prijatelje sa kojima smo sarađivali na postupku prevođenja u registar Agencije za privredne registre da smo spremni da Vam i ovoga puta pomognemo po veoma pristupačnoj ceni. Evidencionu prijavu i kompletan materijal popunjavamo za 2.500,00 dinara. Osim što ćemo kvalitetno i korektno popuniti Vašu prijavu pomoći ćemo Vam i oko drugih pitanja vezanih za sport (izrada i popunjavanje Knjige članova, ugovora o stručnom angažovanju trenera i druge stvari).

Možete do nas doći ili nas možete nazvati na telefone 024 811 322 ili na mobilni 063 523 408. Brzo i lako ćemo se dogovoriti. Prijavu zavodu za medicinu sporta putem interneta popunjavamo takođe za klubove po ceni od 2.500,00 dinara.

Svi Vi koji ste sarađivali sa nama znate koliko smo poslovni pa Vas opet pozivamo da radite sa nama.