Obaveštenje u vezi sa novim Zakonom o platnom prometu

Svim sportskim i privrednim subjektima skrećemo pažnju na član 44. Zakona o platnom prometu. Mi kao agencija dobili smo obaveštenje od Banka Intesa koje Vam prenosimo u celini:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Banka u skladu sa članom 44. Zakona o platnom prometu, a  počevši od 22.04.2013., u slučaju da preuzimanjem podataka od Agencije za privredne registre utvrdi da je došlo do promene zastupnika ili poslovnog imena, neće biti u mogućnosti da realizuje Vaše naloge za plaćanje sve do dokumentovanja tih promena.

 Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji.                                                                                                                                               BANCA INTESA AD BEOGRAD

Svi Vi, poštovani sportski i poslovni prijatelji ukoliko ste imali svoje redovne skupštine i došlo je do promena lica ovlaštenih za zastupanje IMATE OBAVEZU da svoju statusnu promenu registrujete u Agenciji za privredne registre.