VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE SPORTSKE KLUBOVE!!!!

ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


ZAHTEV ZA UPIS U MATIČNU EVIDENCIJU U OBLASTI SPORTA

Poštovani sportski radnici, većina Vas  u proteklom periodu dobila je od Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije – dokument koji ima naslov: Zahtev za upis u matičnu evidenciju u oblasti sprota. Kao i za druge formulare i za popunjavanje ovih formulara imamo spremne odgovore, a svi koji su sarađivali sa nama znaju gde će nas naći. U daljem tekstu možete pročitati deo sa konferenciju za štampu u Sportskom savezu Srbije:

Ministarka omladine i sporta prof. dr Alisa Marić i direktor ZSMS Jasminko Pozderac predstavili su projekat „ Vođenje matičnih evidencija u oblasti sporta Srbije“. Čast da postane prvi korisnik pripala je Sportskom savezu Srbije i generalnom sekretaru dr Danetu Korici kojem je ministarka omladine i sporta prof. dr Alisa Marić simbolično predala štampane parametre za upis.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, Dr Dane Korica je izjavio:

- Ovo je veliki dan za srpski sport. Sa Ministarstvom omladine i sporta i Zavodom za sport i medicinu sporta imamo sjajnu saradnju. Realizacija ovog projekta je od izuzetnog značaja za sve nas. Veće su mogućnosti za praćenje stanja u srpskom sportu.Osnovni cilj vođenja matičnih evidencija jeste da se na jednostavan i efikasan način, na jednom mestu, omogući evidentiranje svih subjekata u srpskom sportu.
Ministarka prof. dr Alisa Marić je rekla :

- Realizacija projekta predvićena Zakonom o sportu poverena je stručnjacima Zavoda za sport. Sada imamo elektronsku bazu svih podataka, mogućnost da pratimo šta se sve događa u sportu u svim elementima. Na moći ćemo da odredimo buduće korake u razvoju srpskog sporta. Pozivam sve subjekte da sarađuju u daljem radu jer je to zaista u interesu srpskog sporta.

Direktor Zavoda Jasminko Pozderac je pohvalio svoje saradnike:

- Velika je zasluga mog pomoćnika Aca Gajovića, zatim Predraga Bićanina koji su sa svojim timom u kratkom roku realizovali projekat. Još je u Zakonu iz 1996. bilo predviđeno uvođenje matičnih evidencija. Našli smo povoljan softver, možemo da budemo ponosni na urađeno. Sada je sve na jedom mestu, dostupno svim zainteresovanim subjektima.

U materijalu koji je podeljen medijima se konstatuje da su matične evidencije najkompleksniji projekat Zavoda za sport i odnosi se na uspostavljanje jedinstvene nacionalne baze sportskih podataka koji su od suštinske važnosti za održanje složenog sistema sporta.
Zakonski okvir je u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta. Matične evidencije se vode za: kategorisane i druge sportiste takmičare, preduzetnike u sportu, organizacije u oblasti sporta, sportske stručnjakenj i stručnjake u sportu, realizatore programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, sportske objekte i velike međunarodne prirerdbe u Srbiji.

Naravno dat je i primeren rok od DVA ili TRI dana da se ovo do 28. februara 2013. godine dostavi. Ukoliko Vam treba pomoć, javite nam se – pomoći ćemo Vam po pristupačnim cenama.