Preregistracija sportskih klubova!!!!

Stupanjem na snagu novog Zakona o sportu, stavljeno je u obavezu svim sportskim udruženjima da svoja akta i svoj status usklade sa novim zakonom. Svi sportski klubovi i udruženja obavezni su da se „preregistruju“ kod Agencije za privredne registre (APR) u skladu sa pravilima Agencije. Pošto imamo bogato iskustvo u primeni odredbi Zakona o privrednim društvima i poznajemo način i uslove rada Agencije spremam sam da ponudim usluge svim klubovima i udruženjima u skladu sa ambicijama i željama sportskih klubova.

Na moju veliku žalost, niko u poreskoj upravi neće mi verovati da želim da Vam sve uradim BESPLATNO, tako da sam primoran da kao naknadu za moju uslugu navedem iznos od 500,00 dinara, za koji ćete naravno dobiti fiskalni isečak i račun.