VEOMA POVOLJNO: STATUSNE PROMENE SPORTSKIH KLUBOVA – 2.500,00 DINARA

Kao osoba koja je svakodnevno u sportu i koja prati sportska dešavanja preko svih mogućih medija, vidim da su mnogi klubovi promenili predsednike, sekretare i članove uprave. Sva ova lica u postupku preregistracije dobila su jedan generični naziv – lica ovlaštenja za zastupanje. Po važećim zakonskim propisima SVI SPORTSKI KLUBOVI OBAVEZNI su da svaku „statusnu promenu“ evidentiraju u Agenciji za privredne registre. Postupak nije težak, takse za promenu podataka su cca 2.500,00 dinara po jednoj promeni, a moja naknada je identična taksi i  iznosi 2.500,00 dinara. Kao i do sada Agencija „PANON STAR“ je najpovoljnija i stoji Vam na raspolaganju.