OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA – sve promene morate prijaviti u APR

Pošto pratimo sport i u dnevnoj štampi čitamo da su pojedini klubovi promenili predsednike ili članove uprave zaključujemo da je došlo i do takozvanih „statusnih“ promena u sportskim organizacijama, a po odredbama Zakona o sportu i Zakona o registraciji potrebno je sve promene sprovesti u Agenciji za privredne registre. Postupak je sledeći: potrebno je napraviti zapisnik skupštine o izvršenoj promeni, potebno je napraviti adekvatnu odluku i potrebno je popuniti prijavu namenjenu za promene podataka sportskih organizacija – opšti deo i dodatak koji se odnosi na promenu. Ukoliko se promena odnosi na ime, adresu i bilo kakav drugi sadržaj statuta sportske organizacije potrebno je napraviti i prečišćen tekst statuta sportske organizacije. Takođe potrebno je uplatiti taksu za promenu u iznosu od 2.500,00 dinara.

Ove „statusne“ promene nudimo klubovima da uradimo po ceni takse za promenu, odnosno za 2.500,00 dinara. Svi koji su sa nama sarađivali znaju da znamo da radimo svoj posao i znaju kako će nas naći, dok ostale pozivamo da pogledaju podatke o nama i pozovu nas. Bili smo i ostali smo najbolji i najjeftiniji u pružanju ove vrste usluga.