OBAVEZE PREMA ODREDBAMA ZAKONA O SPORTU

Po odredbama Zakona o sportu SVE sportske organizacije OBAVEZNE su da urade BAR DVE STVARI:

1) da ustroje knjigu članova sportske organizacije

2) da podnesu evidencionu prijavu Ministarstu shodno odredbama člana 169 Zakona o sportu.

U ovom članu možete preuzeti u elektronskoj formi modele za oba ova dokumenta.

Pravilnik o vođenju Knjige članova

Pravilnik o Knjizi članova SSV

Prilog Pravilnika o vođenju knjige članova

EVIDENCIONAPRIJAVA O SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Po odredbama člana 169. sportske organizacije koje ne podensu evidencionu prijavu takođe će biti brisani iz evidencije Ministarstva omladine i sporta. Ovu evidencionu prijavu smatram nepotrebnom, izuzetno „smarajućom“ i bespotrebnom aktivnošću i moja agencija se ne bavi popunjavanjem ovih obrazaca, ali savet u vezi nekih stvari vam mogu dati, mada se nisam posebno upućivao u ove obaveze.