administrator

NACIONALNA EVIDENCIJA KLUBOVA

Ono što se prethodnih godina nagoveštavalo sada je postalo izvesno. Nacionalne evidencija klubova ustrojena je i svi klubovi MORAJU da ažuriraju svoje podatke u njoj. Ažuriranje se vrši putem pristupnih šifri koje je svaki klub dobio poštom. Klubovi koji su…