Naslovna

PanonStar reklama (1)

Agencija za poslovne aktivnosti „PANON STAR“ Milan Radonjić PR. Senta bavi se pružanjem intelektualnih usluga i pružanjem usluga komitentima pre svega iz oblasti zastupanja pred državnim organima i javnim preduzećima u postupku primene i ostvarivanja prava u oblasti stambeno – komunalnih delatnosti, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Informacije o lokaciji, lokacijski uslovi, rešenja o građevinskim dozvolama, tehnički prijemi i upotrebne dozvole, upis objekata i instlacija u javnu evidenciju, kao i ishodovanje svih predprojektnih i tehničkih uslova spada u našu redovnu delanost kojom se bavimo već 25 godina, a kao kao novu delatnost uveli smo saradnju sa projektantskom kućom ROMB iz Apatina sa kojima sarađujemo na izradi urbanističkih projekata.

Osim napred navedenog delatnost Agencije su i aktivnosti pred Agencijom za privredne registre u postupku osnivanja ili statusnih promena privrednih društava, odnosno preduzetničkih radnji kao i svim drugim udruženjima i sportskim kolektivima koji imaju potrebe da svoja prava ostvare u postupku pred Agencijom za privredne registre.

Agencija izuzetno korektnu pomoć pruža sportskim udruženjima pri statusnim promenama, kao i u postpku pred Zavodom za sport i pred Ministarstvom omladine i sporta. Popunjavanje Evidencionih prijava i Prijava za matičnu evidenciju spadaju u „užu specijalnost“ Agencije.

Važno je napomenuti da NE VRŠIM ADVOKATSKE USLUGE, niti vršim bilo kakva druga zastpanja osim onih koja su regulisana Zakonom o opštem upravnom postpuku i u postupku koji se pred državnim organima vodi po istom.